Приймальна комісія: +380(98)602-69-56

Наші публікації


 1. Алхімова О.В. Увеличение содержания железа общего в питании участка магнито – флотационной доводки  концентрата в условиях РОФ-2 ЧАО « ИНГОК»// Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг,14 листопада 2019 року) /Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг. – 2019 р. – с. 294.

 

 1. Фетісова В.С. Методична розробка навчального заняття з теми «Загальна характеристика металів»//Матеріали обласної науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта -2019».- Дніпро, 2019.-с.89-91.

 

 1. Кисельов В. І., Першаков М. В. Наук. кер. – Заремба В. В., Морозкіна Н. А. Бабині яри України. Колонія Інгулець //Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

 

 1. Шинкаренко І.С., Стеценко В.В. Наук. кер. Морозкіна Н.А. Взаємозв’язок девіантної поведінки та акцентуацій характеру у студентів гірничих спеціальностей ІК ДВНЗ «КНУ» //Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

 

 1. Гераймович Д.А. Наук. кер. Тарута С.І. Володіння фаховою англійською мовою в контексті сучасності//Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

 

 1. Лєман О.М. Методична розробка навчального заняття «Методи обробки проб», Сценарій до виховного заходу «Залізо у моїй професії», Сценарій до виховного заходу «День студента» //vseosvita.ua., Сценарій до виховного заходу «День вчителя» //vseosvita.ua.

 

 1. Гайдаш К.І., Крилова І.В. Перспективи комплексного застосування мінеральної сировини Кривбасу //збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація і космонавтика», напрямок «Екологія», – Кривий Ріг: Криворізький коледж «Національного авіаційного університету», 2019 р.

 

 1. Заремба В.В. «Семінар-практикум з правознавства як ефективний вид організації навчання у формуванні предметних компетенцій»//Обласна практична конференція: «Компетентнісний підхід до викладання суспільних дисциплін» — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, —105 с.

 

 1. Підгайна Н.П., Науковий керівник: Лєман О.М. Удосконалення процесу формаційної доводки концентрату. // Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 

 1. Шейн В., Науковий керівник: Горбунова І.А. Аналіз впливу хвостосховищ на стан навколишнього середовища м. Кривого Рогу// Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 

 1. Шинкаренко І., Стеценко В., Наукові керівники: Морозкіна Н.А., Жмакіна О.О. Історія рідного краю в історії професії техніка-електромеханіка//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 

 1. Карнаух В.В., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Волонтерська діяльність професійного спрямування – одна з складових успішного розвитку міста//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 

 1. Реут М., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Сферична лінза, як генератор сонячної енергії//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 

 1. Татарінова О.В. «Вплив нових управлінських рішень на прикладі ПРАТ ІНГЗК»/Збірник матеріалів Міжрегіональної науково- творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих».- Кривий Ріг, 2019

 

 1. Морозкіна Н.А. «Методичні умови військово-патріотичного виховання студентів при вивченні теми: «Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.) »//Обласна практична конференція: «Компетентнісний підхід до викладання суспільних дисциплін» — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, —105 с.

 

 1. Канівець О.А. «Раціональна організація праці» // Збірник методичних розробок «Застосування методів, форм і прийомів інноваційного навчання викладачами економічних дисциплін». Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2019 – 104с.

 

 1. Татарінова О.В. «Сутність грошей і види грошей. Грошова маса та її показники»                                        //Збірник методичних розробок «Застосування методів, форм і прийомів інноваційного навчання викладачами економічних дисциплін». Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2019 – 104с.

 

 1. Бондар А.Є. «Здоров‘я нації – найцінніший скарб людини». Розробка виховного заходу з елементами тренінгу.//Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А. Удалова, члени редкол. В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. – 204 с.

 

 1. Тарута С.І. Методична розробка навчального заняття з теми «Здоровий спосіб життя» // «Всеосвіта», 2019.

 

 1. Татарінова О.В. «Сутність грошей і види грошей. Грошова маса та її показники», «Проблемне навчання на прикладі економічних дисциплін», Тестові завдання з відповідями до олімпіади з «Економічної теорії» (Економіки) //vseosvita.ua, 2019

 

 1. Бондар А.Є. «Тест з теми «Первісна. Інтеграл», «Здоров’я – найцінніший скарб», «Здоровий спосіб життя» //vseosvita.ua, 2019

 

 1. Ткаченко Т.В. Віршована географія // Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №3-4. С.71-76

 

 1. Ткаченко Т.В. Сценарій позаудиторного заходу «Квест «Екологічне орієнтування»//Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №21-22.

 

 1. Ткаченко Т.В. Сценарій позаудиторного заходу «Квест «Екологічне орієнтування»//Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №3.

 

 1. Канівець О.А. Бондаренко Л.М. Розробка заходу «Любити природу – значить любити свою Батьківщину»// ТОВ «Видавництво «Плеяди». Каталог «Відкритий урок; розробки, технології, досвід». – №2/2018, грудень 2018 р.

 

 1. Крилова І.В. Виховання толерантності студентів-екологів під час практичного навчання//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 

 1. Заремба В.В. Емпатія як засіб формування толерантності при викладанні суспільних дисциплін //Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 

 1. Садохін Д.О., Шинкаренко І.С., Єжель Ю.М. (керівник Морозкіна Н.А.). Музична субкультура та її особливості в соціокультурних проявах сучасної молоді//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 

 1. Збанченко Д. М. (керівник Нікуліна Н.В.). Засоби масової інформації та їх вплив на становлення толерантності молоді//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 

 1. Ткаченко Т.В. Методична розробка екологічного заходу «День води» // Матеріали обласної Науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта – 2018»

 

 1. Нікуліна Н.В., Горбенко О.В. Тверді побудові відходи – екологічна проблема Криворіжжя чи великий енергетичний потенціал?/ Зб. тез конкурсу проектів «Техногенні кризи та катастрофи Криворізького басейну. Прогнози, статистика та шляхи їх подолання»,- Кривий Ріг, 2018.-С. 18-20.

 

 1. Тарута С.І. Шляхи та прийоми формування у студентів ситуації успіху на заняттях з предмету «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»//Матеріали конференції: «Професійно – орієнтовний рівень навчання іноземної мови». – Кривий Ріг, 2018

 

 1. Нікуліна Н.В., Кобилєв В.І. Обоснование и применение автоматической системы пожаротушения на горном оборудовании./ Зб. тез VІ міської студентської науково-практичної конференції «Відкриваємо світ науки».-Кривий Ріг, 2017.-С.6-8.

 

 1. Ус М.М., Жмакіна О.О. Підвищення якості освіти в Інгулецькому коледжі ДВНЗ «КНУ» та підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до вимог сучасного виробництва.//Збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників. « Молодий науковець XXI століття» Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2017.

 

 1. Павлік Д.І., Заремба В.В., Морозкіна Н.А. Доля радянських військовополонених у роки Другої світової війни (на матеріалах спогадів військовополонених) // Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг, 16 листопада 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг. – 2017 р. – 203 с.

 

 1. Морозкіна Н.А. Міжпредметні зв’язки дисциплін «Українська література» та «Історія України» як один із засобів активізації пізнавальної і розумової діяльності студентів (на прикладі роману В. Підмогильного «Місто») // Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

 

 1. Демченко Т.В. Заняття з літератури, як майданчик для самовираження та самопізнання// Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

 

 1. Бай Н.М. Синтез мистецтв на заняттях зі світової літератури // Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

 

 1. Вусик O.О., Пижик А.M. Аналіз і перспективи застосування кар’єрних комбайнів для розробки гірських порід при безвибуховій технології їх відпрацювання / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: міжн. наук.-прак. конф. – Кривий Ріг, 2017 – С. 204-205;

 

 1. Вусик О. О., Пижик А. М. Аналіз стану і перспектив безвибухової розробки гірських порід виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 44. – С. 29–33;

 

 1. Вусик О. О., Пижик А. М. Обґрунтування ефективності застосування безвибухового способу розробки гірських порід шляхом використання кар’єрних комбайнів фрезерного типу / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017. – С. 60.

 

 1. Вусик О. О., Пижик А. М. Стан і перспективи застосування безвибухового способу відпрацювання гірського масиву на залізорудних кар’єрах / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Сталий розвиток промисловості та суспільства: міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017. – С. 61;

 

 1. Вусик О. О., Пижик А. М. Використання виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу у комплексі технологічних процесів залізорудних кар’єрів, як ідея безвибухової розробки породного / О.О. Вусик, А. М. Пижик // Гірничий вісник : наук.-техн. збірник. – 2017. – Вип. 102. – С. 159–164;

 

 1. Пижик А. М., Пашкова І.О., Андрюшко А.К. Розробка інженерних заходів по зменшенню параметрів перебуру у технологічних свердловинах на кар’єрах. / Пижик А. М., Пашкова І.О., Андрюшко А.К.// Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017.

 

 1. Ткаченко Т.В. Сценарій екологічної агітбригади «Біль Степу» // Географія. Науково-методичний журнал. – № 7, 2017.

 

 1. Ткаченко Т.В. Грибне віче. Міні –вистава. // Основи здоров’я. Науково-методичний журнал. – № 7, 2017.

 

 1. Ткаченко Т.В. Усе життя в одній краплині, тож бережи її, дитино! // Науково-методичний журнал «Географія», – №7, 2016.

 

 1. Вусик О. О., Пижик А. М. Аналіз теоретичних основ застосування механічного способу розпушення гірських порід, котрий підвищує ефективність розробки залізорудних родовищ / О.О. Вусик, А.М. Пижик // Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі: міжн. наук.-техн. інтер.-конф. – Кривий Ріг, 2016 – С. 81.

 

 1. Сучкова Л.К., Крилова І.В. Оцінка атмохімічного навантаження міста Кривого Рогу//збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація і космонавтика», напрямок «Екологія», – Кривий Ріг: Криворізький коледж «Національного авіаційного університету», 2014 р.

 

 1. Шолох А.М. Організація курсового проектування. // Система роботи міського базового навчального закладу щодо діяльності з ВНЗ І-ІІ р.а. регіону по удосконаленню навчально-виховного  процесу, вивченню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду: збірник доповідей, презентацій науково-методичного семінару для методистів міських базових навчальних закладів Дніпропетровської області, 22.12.2012.

 

 1. Шолох А.М. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. // Підготовка фахівців в системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кривий Ріг, 9-10 квітня 2009 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – 428с.

 

 1. Шолох А.М. Інформаційні технології управління навчальним процесом в умовах реформування. // Актуальні аспекти контролю за станом навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. в умовах реформування вищої освіти: Збірник доповідей обласного науково-практичного семінару для заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Дніпропетровської області (25 листопада 2008 р.). – Кривий Ріг: ККЕУ ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2008. – 148 с.

 

 1. Пижик А.М. Рекультиваціяземної поверхні: навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ КНУ; 2013.

 

 1. Гірнича справа / В.Г. Блізнюков, С.О. Луценко, А.М. Пижик– 3-е вид., перероб. і доп. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявский Д.О. – 2014. – 424 с., з іл.

 

 1. Мельник Ю.І. Доработка глубоких карьеров.– Днепропетровск: Наука и образование, 2000. – 184с.

 

 1. Мельник Ю.І. Розробка фізичних критеріїв оцінки роботи гірничо-транспортного устаткування. Відомості Академія гірничих наук України. – 1998. – №1. – С.32-34.

 

 1. Мельник Ю.І. Обґрунтування ефективності добування руди в при контурній зоні кар’єру без виконання розкривних робіт. Відомості Академія гірничих наук України. – 1998. – №1. – С.29-30.

 

 1. Мельник Ю.І. Использование динамической оценки эффективности инвестиций для выбора технологических схем горних работ. Сб. науч. тр. НГА Украины. –Днепропетровск .– 1998. – №2. – С.177-182.